Maria Teresa Rivera IM-pristagare 2018

Människorättskämpen Maria Teresa Rivera tilldelas 2018 års IM-pris för sitt livsviktiga arbete för kvinnors rättigheter i El Salvador.

El Salvador har en av de strängaste abortlagstiftningarna i världen och sedan lagen ändrades för tjugo år sedan har fler än 25 kvinnor dömts till långa fängelsestraff efter att ha fått missfall.

– Jag kommer aldrig ge upp kampen för de kvinnor som sitter fängslade, säger María Teresa Rivera som arbetar med att belysa situationen för kvinnor som drabbats av abortlagstiftningen och kämpar för att få sina ”systrar” frigivna.

Själv dömdes María Teresa till 40 års fängelse för mord efter ett missfall. Efter att ha suttit fängslad i flera år blev hon fri när hennes dom omprövades. Men eftersom det fanns en överhängande risk för att hon skulle åtalas igen tog hon sig till Sverige med hjälp av bland annat IM och blev beviljad asyl här. María Teresa blev därmed den första personen i världen som beviljats asyl på grund av hemlandets repressiva abortlagstiftning.

IM-priset till Britta Holmströms minne delas ut sedan 1988 till någon som gör viktiga insatser för sina medmänniskor, i Sverige eller internationellt.

Motivering
Människorättskämpen Maria Teresa Rivera får priset för sitt livsviktiga arbete för kvinnors rättigheter i El Salvador, ett land med några av världens hårdaste abortlagar. Maria Teresa Riveras arbete belyser förutsättningarna för kvinnor i El Salvador, där ett 20-tal kvinnor i dagsläget avtjänar mycket långa fängelsestraff för mord efter sena missfall eller olaglig abort, och otaliga andra kvinnor lider av stigmat som synen på kvinnors reproduktiva hälsa och rättigheter innebär.

Maria Teresa Rivera.

Foto: IM.