Ersättning till högste tjänsteman

Martin Nihlgård tillträdde tjänsten som IMs generalsekreterare den 1 maj 2019 efter att ha varit IMs Sverigechef sedan 2015 och tillförordnad generalsekreterare sedan november 2018.

Martin är före detta rektor som haft fokus på integrationsfrågor och folkbildning under hela sin yrkeskarriär.  Han har arbetat med mångfaldsfrågor på studieförbundet Sensus, varit rektor vid Ibn Rushd, Sveriges muslimska studieförbund, rektor på folkhögskolan Sundsgården. Martin har även fått Oscarspriset i svensk folkbildning.

”IM har en värdegrund jag kan ställa upp på till 100 procent. Det finns en stark vilja att inte göra skillnad på människor.”

Generalsekreterarens lön är för närvarande 68.000 kr i månaden.
Ingen övertid utgår och det finns inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner. Generalsekreteraren omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.