Årsmöte 2020

Den 16 maj 2020 genomförde IMs sitt första digitala årsmöte via Zoom och VoteIT. Nedan hittar du handlingar samt protokoll från årsmötet.