Sara Kjellqvist IM-pristagare 2011

Sara Kjellqvist, 25 år, får priset för sitt stora civilkurage att anmäla missförhållanden på sin arbetsplats, genom att ta ställning för patienter mot kollegor och arbetsledare.

Saras agerande är ett betydelsefullt bidrag till Individuell Människohjälps vision om en rättvis och medmänsklig värld.

Som mentalskötare på Karsuddens sjukhus, en rättspsykiatrisk klinik utanför Katrineholm, upptäckte och påtalade Sara vid ett flertal tillfällen oegentligheter och missförhållanden bland anställd personal, omständigheter som skulle kunna vara till skada för intagna patienter.

Hon blev inte hörd utan tystad. Inför risk för uppmärksamhet i pressen startade sjukhuset en utredning. Sara Kjellqvists agerande ledde slutligen till avsked för en kollega, vilket senare fastställts i en dom av Arbetsdomstolen.

– Sara Kjellqvist har visat ett stort civilkurage genom att påtala missförhållandena på arbetsplatsen till sina överordnade och att inte ge upp inför kollegers och arbetsledares grupptryck att förtiga eller dölja upptäckta fel i omsorgen och omvårdnaden av allvarligt sjuka patienter, säger Stefan Holmström, ordförande i IM-prisjuryn.

– Hon är ett föredöme för större öppenhet och mod att påtala felaktigheter i vården och andra samhällssektorer. Saras agerande och domen i Arbetsdomstolen visar att missförhållanden och mobbning av kolleger och patienter inte kan accepteras.

Sara Kjellqvist.

Foto: IM.