Styrelse och valberedning

Gabi Björsson

Stockholm, ordförande
Gabi är utbildad inom statsvetenskap och har jobbat med mänskliga rättigheter sedan mitten av 1980-talet inom organisationer i det civila samhället. Hon har erfarenhet av rättvise- och hållbarhetsfrågor, ledarskap inom den ideella sektorn, utvecklingssamarbete (främst i södra Afrika), sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och metodutveckling. Utöver det har Gabi lång erfarenhet av samarbete mellan Sida och Sidas ramorganisationer. Från början av 2000-talet fram till pensionen 2017 arbetade Gabi som generalsekreterare för Afrikagrupperna. Hon tror på att en rättvis värld är möjligt genom en ömsesidig solidaritet mellan människor.

Nina Åxman

Västerås, förste vice ordförande
Nina är Vice President Global Operations på Sandvik Rock Tools med ansvar för företagets globala försörjningskedja och produktion. Hon är civilingenjör i Industriell ekonomi och har sedan examen på Lunds Tekniska högskola haft en internationell ledarskapskarriär inom tekniktunga globala bolag. 2020 utsågs hon till Framtidens Kvinnliga Ledare av Ledarna/WES. Nu ser Nina fram emot att få använda sina kompetenser, erfarenheter och sitt nätverk från näringslivet till att stärka och utveckla IM. Hon brinner för att skapa ett välkomnande och inkluderande klimat i Sverige samt att stärka flickors och kvinnors rättigheter och ställning världen över.

Josefin Daleskog

Stockholm, andre vice ordförande
Josefin har fil.kand. i socialantropologi och statsvetenskap och har arbetat i statlig, kommunal och idéburen sektor och mer än tio år i olika roller på temat migration och integration. Hon arbetade på IM mellan 2010-2015 som chef för Stockholmskontoret, och var innan dess ideellt aktiv under många år, både i Sverige och utomlands. Idag är hon programhandläggare för kommunala partnerskap på Internationellt center för lokal demokrati (ICLD).

Josefin vill bidra till styrelsens arbete med sin erfarenhet av IM som rörelse och sitt stora engagemang för civilsamhället och kunskap om demokratifrågor, inkludering och delaktighet.

Bahman Pourjanaki

Göteborg, ledamot
Bahman Pourjanaki har under de senaste tio åren arbetat med lokal områdesutveckling, demokrati, föreningsutveckling, kultur och folkbildning. Han har mångårig erfarenhet av arbete i områden med socioekonomiska utmaningar med fokus på social hållbarhet genom inkludering och rättvis fördelning av makt och resurser. Bahman har även arbetat som verksamhetsledare inom folkbildningen. Han har studerat Globala Studier. Bahman lägger stor vikt vid långsiktighet, ihärdighet och förtroendeingivande samarbeten i de uppgifter som han tar sig an.

Reza Javid

Skövde, ledamot
Reza arbetar som analytiker och hälsoekonom på Skaraborgs sjukhus inom Västra Götalandsregionen. Han är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar på halvtid om digitaliseringens effekt på hälso- och sjukvården. Är ideellt engagerad i ett par andra föreningar däribland Svenska Afghanistankommittén. Har varit politiskt aktiv och haft förtroendeuppdrag i Örebro kommun och Region Örebro län. De orättvisor och den ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har gett honom ett intresse för globala frågor och ett driv att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.

Helene von Wachenfelt

Höör, ledamot
Helene har en fil.mag. i Ledarskap och offentlig organisation och arbetar som internationell koordinator vid Lunds universitet. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat med internationella frågor, ofta kopplat till folkbildning och ideellt engagemang. Helene har kontinuerligt varit aktiv inom IM sedan tidigt 90-tal. Under elva år var hon anställd på IM i olika funktioner, bland annat som volontärsamordnare, projektledare och enhetschef. Hon vill bidra i styrelsen med sin erfarenhet av ideellt engagemang och internationellt samarbete samt sitt intresse för strategi och organisation.

Hanna Hallin

Stockholm, ledamot
Hanna är utbildad inom statskunskap och mänskliga rättigheter. Hon har ett långt förflutet inom civilsamhällesfrågor, hållbar utveckling och politiskt påverkansarbete i Sverige och världen. Hanna är engagerad i frågor som rör organisering och finansiering i ideell sektor. Hon har bred styrnings- och styrelseerfarenhet som bland annat inkluderar lokalföreningar såväl som Svenska Unescorådet, Folkbildningsrådet, Tankesmedjan Global Utmaning, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond samt ordförandeskapet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Hon arbetar idag som global hållbarhetschef i ledningsgruppen på ett initiativ inom klädbranschen, initierat av H&M Group, efter fem år i Asien. Hanna brinner för allas möjlighet att bidra till förändring, i sin vardag, på sin arbetsplats, i sitt samhälle, genom demokratisk organisering och nya perspektiv

Josefin Carlring

Vallentuna, ledamot
Josefin har studerat statsvetenskap, internationella relationer och juridik både i Sverige och i Kanada. Josefin är sedan 2020 generalsekreterare för Föreningen Norden och har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla ideell verksamhet både nationellt och internationellt. Josefin har tidigare varit generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen och verkat som senior rådgivare och konsult för en rad filantropiska och ideella organisationer både i det egna bolaget C Beyond Impact och genom Eliasson Group och som internationell projektledare för Scouterna. Josefin drivs av att arbeta för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Magnus Falklöf

Uppsala, ledamot
Magnus har en lång bakgrund från idéburen sektor som chef, organisationsutvecklare och ekonom. Magnus är utbildad ekonom och pedagog. Som chef för Concord Sverige har han verkat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för civilsamhällsorganisationer att påverka hållbarhetsagendan nationellt, inom EU och gentemot FN. Under närmare 30 år har han varit engagerad lokalt, nationellt och internationellt med rättvis handel. Empowerment, medlemsstyrning och inkluderande organisationskultur har varit ledord i Magnus arbete. Magnus trivs bäst med uppdrag där han kan bidra och lära i ömsesidigt samspel med andra. Magnus hoppas kunna medverka till en fortsatt utveckling av IM till en modern organisation.

Rebecka Lettevall

Malmö, suppleant
Rebecka är idéhistoriker och arbetar som vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter på Malmö universitet. Hon har som forskare, lärare och privat fördjupat sig kring frågeställningar om fred och världsmedborgarskap och ofta genom internationella samarbeten. Hennes erfarenhet av ledarskap är omfattande. I styrelsearbetet vill hon bidra med strategisk erfarenhet, exempelvis kring fler sätt där Humanium Metal kan bidra till en fredligare och mer rättvis värld. Hennes arbetsplats är det första universitet i världen som har en doktorsring och rektorskedja tillverkade i Humanium Metal i stället för det traditionella guldet. Det borde kunna väcka mer inspiration kring fredsmetallen.

Valberedning

Mikaela Person – Stockholm

Sofia Emanuelsson – Göteborg

Magnus Green – Varberg

Dick Svedenborn – Malmö

Kontakt: valberedningen@imsweden.org