Lokalförening Lund

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Handlingar till IM Lund årsmöte finner du på denna länk

IM Lunds lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Föreningen grundades 2012. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari. Bli medlem här.

Verksamheterna i Lund drivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Vi arbetar med social inkludering genom språkfika samt hantverksgrupper. Vi driver även rådgivning för personer som är nya i Sverige genom verksamheten RådRum i samarbete med Eos-Cares. Vi har dessutom en secondhandbutik, IM-tian. Volontärerna i respektive verksamhet träffas en gång i månaden för att utveckla aktiviteterna. Här hittar du alla volontärmöjligheter.

Varje år bjuder vi in till en julmarknad för att samla in medel till IMs verksamheter.

Varje termin har vi ett medlemsmöte med föredrag om intressanta ämnen. Varje termin bjuder föreningen dessutom in till informationsmöte om vad det innebär att vara volontär för IM.

Under flera år har föreningen i samarbete med Lunds kommun deltagit i ljusmanifestation kring sista november. Vi har också under flera år samlat in medel till Världens Barn.

Vill du kontakta styrelsen för IM Lunds lokalförening når du oss på lund.lf@imsweden.org.

Följ oss även gärna på facebook https://www.facebook.com/IMSkane

Styrelse 2024

Kristina (Tina) Rosén – Ordförande
Christin (Titti) Strömerstén – Vice ordförande
Ingela Tordenmalm – Sekreterare:
Emilia Sjösten – Kassör:
Ingrid Löfström – Ledamot
Birgitta Wihlborg – Ledamot
Elias Ebbeståhl – Ledamot
Elisabeth Ledwon, 1:e suppleant
Monica Lövström, 2:e suppleant
Suleyman Demirel 3:e suppleant