Lokalförening Stockholm

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Stockholm bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är att verka för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika och läxhjälp. Vi har också en eventgrupp och anordnar kvinnoträffar.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet

Vill du kontakta styrelsen för IM Stockholm når du oss på stockholm.lf@imsweden.org.
Telefon: 08-49004289

Styrelse
Paula Friman (Ordförande)
Valentina Restrepo (Kassör)
Yaiesosay Bojang (Styrelseledamot)
Azusa Tamaru Hermodsson (styrelseledamot)
Birgit Nordahl (styrelseledamot)
Tytti Kaasinen (suppleant)