Lokalförening Göteborg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IM Göteborg bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vi arbetar med integration och information/insamling. Vi skapar mötesplatser för ömsesidig integration. Vi erbjuder bland annat språkfika, läxhjälp och föreningsguidning för ungdomar.

Är du ny i Göteborg? Klicka här!

Vill du bli volontär? Klicka här!

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Ju fler vi är desto tyngre väger våra argument och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Bli medlem här.

Kontakta styrelsen för IM Göteborg:
E-post: goteborg.lf@imsweden.org
Postadress: IM Göteborg, c/o Sensus, Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg

Styrelse
Saga Cambon, ordförande
Lisa Broeren, vice ordförande
Pierre Kraft, kassör
Maria Schoeffler, sekreterare
Jasmine Askne, ledamot
Mohammad Haidar, ledamot
Magnus Gren, ledamot
Helene Nelson Lindgren, suppleant

Valberedning
Lave Beck-Friis (sammankallande)

Revisor
Gunnar Henning

Facebook: Individuell Människohjälp Göteborg
Instagram: @imgoteborg