Årsmöte 2018

IMs årsmöte 2018 hölls i Linköping den 19-20 maj på Scandic Frimurarehotellet S:t Larsgatan 14.

IMs årsmötesprotokoll 2018 (med bilagor)
Bilaga 3: Deltagarlista IMs årsmöte 2018 ej med pga säker hantering av personuppgifter

Handlingar inför årsmötet:
IMs årsmötesprogram 2018
Årsmöteshandlingar 2018
IM Årsredovisning med revisionsberättelse 2017

Röstberättigade på årsmötet var ombud valda av IMs lokalföreningar. Även icke ombud kunde deltaga, med yttrandefrihet.