Lokalförening Växjö

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Växjö är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Växjö kommun med omnejd.

Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar och grundtanken om medmänsklighet.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. När du blir medlem i IM och bor i Växjö kommun kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Växjö. För att bli medlem klicka här. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Verksamhetsgruppen i Växjö

Vi anordnar loppisar och julmarknader. Föreningen kommer även framöver att hålla i de kvinnofrukostar som tidigare genomfördes på S.t. Sigfrids Folkhögskola.

Tillsammans jobbar vi för insamling till IM men träffas även för den sociala gemenskapen. Vi träffas ojämna veckor, torsdagar kl 15 i Domkyrkocentrum med information och fika.
Första träffen 2024 blir 18/1 och sista träffen blir 23/5

Välkommen att delta. Kontakta: vaxjo.lf@imsweden.org

IM Växjös Facebooksida finns här – följ och gärna för att veta vad som är på gång!

Ordförande IM Växjö
Birgitta Peters-Danielsson
birgitta.pd@gmail.com
072-738 77 11