Nikoo Bazsefidpay IM-pristagare 2010

Tandläkaren Nikoo Bazsefidpay från Solna får årets IM-pris till Britta Holmströms minne.

Priset delas ut i samband med IMs årsmöte i Uppsala på söndag den 25 april.

– Nikoo har i sann IM-anda visat handlingskraft och medmänsklighet, säger Stefan Holmström, hedersledamot i IMs styrelse och ordförande i IM-prisjuryn.

Det var en enig jury som utsåg Nikoo Bazsefidpay till årets pristagare. Nomineringen till priset talar om en ung kvinna, 24 år, som använde sin empati och sin kunskap till att starta en organisation för att förbättra munhälsan i världen.

– Det är roligt och inspirerande när unga människor tar initiativ som kan bli en framgångssaga, säger Stefan Holmström.

Tandläkare utan gränser

Nikoo Bazsefidpay kom till Sverige från Iran som 13-åring. Efter avslutad tandläkareutbildning startade hon organisationen Tandläkare utan gränser för att låta ord bli till handling.

På Tandläkare utan gränsers hemsida beskrivs organisationen så här (2010): Tandläkare Utan Gränser är en oberoende och ideell organisation vars uppdrag är att verka i länder där munhälsan är eftersatt.

Projektländernas befolkning erbjuds odontologisk vård, profylaktisk information och instruktioner som syftar till att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan.

Genom långsiktighet ska projekten ha en positiv och kontinuerlig påverkan för så många människor som möjligt.

På sikt ska organisationen arbeta med hjälp till självhjälp för att undvika en beroendeställning mellan berörda samarbetspartners och landet i fråga.