Om IM

IM, Individuell Människohjälp, är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de mänskliga rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

Allas lika värde och rättigheter

IM försvarar alltid principen om alla människors lika värde och rättigheter och tror på människors inneboende kraft att förändra sin situation. IMs värdegrund utgår från ordet medmänsklighet och betonar relationen mellan människor, att mötas i respekt, med intresse och nyfikenhet.

 

Historien om en ung kvinnas mod

IM grundades av den unga kvinnan Britta Holmström 1938  som en reaktion mot tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott mot människors rättigheter. Den 1 oktober, samma dag som Hitlers trupper gick in i Tjeckoslovakien, fick hon en vision som drev henne att lämna tryggheten i Sverige och ge sig ut i kamp för alla människors lika värde och rättigheter.

En demokratisk medlemsorganisation

IM är en demokratisk medlemsorganisation där det årliga årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Organisationen är uppdelad i lokalföreningar från norr till söder. IM leds av den nationella styrelsen som väljs av medlemmarna på det nationella årsmötet.

Här finns vi

IM samarbetar med partners i femton länder i sex områden i världen. Här hittar du mer information om vårt arbete i alla länderna.

Tryggt givande

Som givare är du viktig för oss och vi är måna om ditt förtroende. Här kan du läsa om vad dina pengar går till och hur vi ser till att de gör skillnad i världen. Vi har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll för att vi uppfyller deras högt ställda krav och kriterier på hur insamling ska skötas.

Har du frågor?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att skicka e-post till info@imsweden.org eller kontakta oss på 046-32 99 30.

IM-priset

Varje år delar IM ut ett pris till Britta Holmströms minne.

Giva Sveriges kvalitetskod

IM följer Giva Sveriges kvalitetskod som är insamlingsbranschens självregleringsinstrument.

Integritetspolicy

I IMs integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar och använder dina personuppgifter.

Berit Söderströms Stiftelse

Berit Söderströms stiftelse delar ut bidrag till personer med fysiska funktionsnedsättningar/rörelsehinder.