Lokalförening Uppsala

För tillfället är vår lokalgrupp i Uppsala vilande.

Är du intresserad av att engagera dig, kontakta oss på Regionkontoret: region.mitt@imsweden.org.