Årsmöte 2017

IMs årsmöte 2017 ägde rum den 6-7 maj i Stockholm på Ersta konferens.

Dokument från årsmötet:
IMs årsmötesprotokoll 2017
IMs årsredovisning 2016
Handlingar från IMs årsmöte 2017

Program

Lördag 6 maj

  • Ankomstmingel, kaffe och anmälan i mötesbyrån.
  • Välkomsthälsning och inledning. IMs ordförande har ordet.
  • Årsmötesförhandlingar med påverkanstorg
  • Beslut om IMs nya idéprogram
  • Bekräftelsebeslut av nya stadgarna
  • Motioner med mera

Söndag 7 maj

  • Information och inspiration
  • IMs internationella verksamhet i Centralamerika. IM har arbetat i Centralamerika sedan 1989 och har idag ett dussintal partnerorganisationer. Ett växande samhällsproblem är det väpnade våldet, som skapar lidande och otrygghet men som också utgör en tung ekonomisk samhällsbörda. Inresta gäster berättar.