Lokalförening Falkenberg

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld.

IMs lokalförening i Falkenberg är aktiv inom integration. Vi driver Språkcafé sedan 2013.

Språkcafé

Språkcaféet hålls i IOGT-lokalen, Torggatan 5. Språkcaféet är öppet onsdagar klockan 11–13.

RådRum

I oktober 2021 startade IM Falkenberg RådRum. RådRum erbjuder frivilligbaserad, kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige med det övergripande målet att öka människans tillit till och delaktighet i samhället och framförallt att stärka egenmakten.

RådRum är öppet i anslutning till Språkcaféet, onsdagar klockan 11–13 i IOGT-lokalen, Torggatan 5.

Prosodi

Några volontärer stöttar nyanlända med att öva på det svenska språkets prosodi, det vill säga att få en svensk satsmelodi (”prata svenska som svenskar”). Deltagarna får också lära sig ett antal användbara fraser, för att därifrån kunna vidareutveckla sin svenska. Tisdagar klockan 10 i IOGT-lokalen, Torggatan 5.

Vill du engagera dig?
Vi tar gärna emot fler volontärer till våra integrationsverksamheter! Detta är en öppen och dynamisk grupp som har tagit form. Vi menar att ”ju fler vi är, desto fler grupper skulle vi kunna starta”.

Kontakta: Hans-Anders Andersson, haa461224@gmail.com eller 0733-878100 för mer information.

Vill du kontakta styrelsen för IM Falkenberg når du oss på falkenberg.lf@imsweden.org.

Styrelse
Hans-Anders Andersson (ordförande)
Naeel Alkeid (kassör)
Lisa Hansson (sekreterare)
Jens Bloch-Jörgensen (ledamot)
Marianne Bresche (ledamot)
Roger Karlsson (ledamot)
Valentina Lezhneva (ledamot)
Per Widell (suppleant)

Valberedning
Gudrun Dahlqvist Carlstedt
Eivor Persson

Revisor
Anders Lindström
Malin Hellenäs (suppleant)