Lokalgrupp Falun

Välkommen till IM-gruppen i Falun!

Vill du engagera dig för IM? Vill du hjälpa till vid aktiviteter och insamlingar? Vill du träffa likasinnade och göra något tillsammans? Då får du gärna höra av dig till IMs kontaktperson i Falun. Alla intresserade är välkomna, kontakta oss!

Ibland träffas vi på måndagar mellan 14-16 för trevlig samvaro med fika där vi pratar om IM och dess verksamhet och andra angelägna ämnen. Träffarna är öppna för alla som är intresserade av IMs verksamhet. Vi träffas i kyrkans församlingshem i centrum, lokal Kristinegården. Vill du veta mer kontakta Ing-Mari Jönsson, se nedan.

IM gruppens träffar i Falun under våren 2024 blir 5/2, 19/2, 4/3, 25/3, och 15/4

Kontaktperson
Ing-Mari Jönsson
Blåsippsvägen 2
791 38 Falun
ing-mari.jo@hotmail.com
073-587 66 83

Prinsessorna tillverkas av Ing-Mari Jönsson i Falun och säljs till förmån för IMs arbete i att stärka flickors rättigheter. 150 kronor/styck. Vid intresse hör av dig till ing-mari.jo@hotmail.com

https://www.imsweden.org/wp-content/uploads/2019/04/prinsessan.jpg