Lokalförening Jönköping

IM Jönköping/Huskvarna lokalförenings uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet.

Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur lokalföreningen arbetar genom rösträtt på årsmötet som äger rum i februari.

Handlingar till årsmötet 18 februari 2023

Årsmöteshandlingar 2023_IM lokalförening Jönköping

Förslag på förtroendeposter 2023

Lokalföreningen i Jönköping/ Huskvarna driver språkkafé/medborgarservice i Huskvarna. Syftet är att vara en social mötesplats för nya och etablerade svenskar, både för att träna på det svenska språket och ha olika aktiviteter tillsammans. Så klart fikar vi också! Vid behov hjälper vi också till med läxor. Dessutom är vårt mål att hjälpa till med medborgarservice, som att hantera brev från myndigheter, hjälpa till med kontakter och att få viktig samhällsinformation.

Vårt språkkafé sker i samarbete med Huskvarna FF och Jönköpings kommun i Smeden, ett allaktivitetshus i Huskvarna. Vårt gemensamma namn är Träffpunkt Smeden. För tillfället är det språkkafé/medborgarservice en kväll i veckan, torsdagar 17.30 – 19.30, men vi vill gärna ha öppet verksamheten vid fler tillfällen. För att kunna det behövs fler volontärer.

Är du intresserad av att bli volontär?

Kontakta oss via mail  jonkoping.lf@imsweden.org

Träffar om IM och vår verksamhet

En gång i månaden träffas en grupp som är intresserade av IMs verksamhet. Under trevlig samvaro med fika samtalar vi om IM och dess verksamhet och andra angelägna ämnen.

För närmare information kontakta Iris Råsbrant 070-699 00 49.