Lokalförening Umeå

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld. Vill du också vara med? Hör av dig!

Lokalföreningen IMs lokalförening Umeås (IM Umeå) uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och att bedriva en verksamhet som är ett uttryck för IMs värderingar. Grundtanken med arbetet är medmänsklighet. Läs mer om IMs stadgar här.

Verksamheten bedrivs av volontärer som genom sitt engagemang bidrar till ett bättre samhälle både lokalt och globalt. Det lokala arbetet sträcker sig från möten mellan personer med och utan funktionshinder, att bryta äldre människors ensamhet samt att verka för antirasism och medmänsklighet. Vi ordnar bland annat informationskvällar och deltar i olika gemensamma evenemang med IM Sverige. Vi bedriver även en läxhjälpsgrupp tillsammans med Biblioteket Väven. Mer information om den hittar du här.

Nyheter och evenemang annonseras på vår Facebook-sida.

Som medlem i IM har du inflytande i organisationen och rösträtt vid våra årsmöten. Du är med och väljer lokal och nationell styrelse. IM blir en starkare röst med många medlemmar!

Lokalföreningens styrelse
Ann Svanberg  (ordförande)
Eva Dehlin (kassör)
Anna Jansson (ledamot)
Per-Olov Ljung (suppleant)

Revisorer
Sara Wikman
Lisa Nilsson (suppleant)

Valberedning

Anna-Carin Dahlberg

Välkommen att höra av dig till oss på umea.lf@imsweden.org