Lokalförening Örebro

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld. IM Örebro bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Huvudfokus i vårt arbete är integration, insamling och information.

IM i Örebro träffas varje månad, öppet för medlemmar och intresserade. Se mer information i vår evenemangskalender ”På gång” här på hemsidan. Vill du engagera dig, varmt välkommen att kontakta oss.

Lokalföreningen drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

Vill du kontakta styrelsen för IM Örebro når du oss orebro.lf@imsweden.org.

handlingar till årsmötet 22/2 2023

VERKAMHETSPLAN FÖR IM ÖREBRO 2023

Verksamhetsberättelse för IM Örebro 2022

Årsmöte 2023 IM Örebro Valberedningens förslag

IM öo kassa22

Styrelse

Eliabeth Brynge (ordförande)

Margareta Bratt (kassör)

Birgitte Thaning (sekreterare)

Eva-Cajsa Hessey (ledamot)

Jens Frandsen, (ledamot)

Adan Abdi Nor (ledamot)

Margareta Bergström (ledamot)

Sevim Kurt (suppleant)

Valberedning

Margareta Lindblad

Lisbeth Boberg