Lokalförening Linköping

Vi tror på ett starkt civilsamhälle, och vi vill därför vara en arena för engagemang för en bättre värld.

Lokalföreningen IM Linköping är den samlande plattformen för volontärverksamheter och medlemmar i Östergötland. Lokalföreningens uppgift är att verka lokalt utifrån IMs stadgar och strategi.

När du blir medlem i IM central och bor i Östergötland kopplas ditt medlemskap automatiskt till IM Linköping. Som medlem har du inflytande i organisationen och rösträtt vid vårt årsmöte. Du är med och väljer vem som ska sitta i styrelsen för IM Linköping. För att bli medlem klicka här.

Facebook: IM Linköping
Instagram: @imlinkoping

Kontaktperson
Berit Nownahal Cleber, ordförande
linkoping.lf@imsweden.org

Vill du vara med och utveckla IM:s verksamhet i Linköping?

Vi vill bli fler volontärer som önskar vara med och skapa mötesplatser för nya och etablerade svenskar. Hör av dig till IM:s ordförande ovan om du vill vara med eller vill veta mer.

Kvinnogrupp

Vi söker dig som vill engagera dig i en nystartad kvinnogrupp. Volontärer och nya svenskar träffas och tar upp aktuella frågeställningar, samtidigt som vi övar på svenska språket.

Språkcafé

I samarbete med Ukrainska föreningen i Östergötland driver IM:s volotnärer ett språkcafé. Vi träffas varje söndag klockan 16-18 i Ukrainska föreningens lokaler i Vallastaden.

Info- och eventgrupp

Info- och eventgruppen sprider information om IM och belyser IMs viktiga kärnfrågor, såsom antirasism och global rättvisa. Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större evenemang och har stor frihet att bestämma vad man deltar i.