Ilchi i Guatemala

Ilchi var en ung och glad mayaflicka när IM träffade henne första gången i början av 2000-talet. Några år senare träffade IM Ilchi igen och historien var mörkare. Hennes pappa hade lämnat familjen och hon levde med sin mamma och syster i ett fallfärdigt hus i skogen. Systrarna gick till skolan varje dag genom områden som inte var säkra.

I många beskrivningar av Guatemala återkommer det faktum att du aldrig har så små chanser, så stora hinder, som om du är en mayaflicka. Du lever med dubbel diskriminering, som ursprungsbefolkning och som flicka.

Alkoholism och våld, från män mot kvinnor, är ett vardagsproblem för många kvinnor i Guatemala. Det osäkra boendet innebar för Ilchis mamma dagliga hot. Mamman ville ta flickorna ur skolan, flytta – kanske till och med fly mot Nordamerika.

Stöd till mayafolket

IMs stöd till landsbygdsutveckling i San Miguel Ixtahuacan i början av 2000-talet var ett stort och brett program. Det lokala mayafolket var målgruppen. Skolbyggnationer, sanitet, fruktodlingar, rent vatten, hälsoinsatser med mera.

IM stöttade familjen med ett nytt hus. Ilchi fick fortsatt stöd till skolgång. Det var för 20 år sedan.

Hur gick det sedan?

Vi träffar Ilchi igen 2017. Familjen bor kvar, mamman och de två systrarna, i samma hus som IM gav stöd till – borta från hoten och våldet. Ilchi går på det nya universitetet i San Miguel Ixtahuacan och utbildar sig till tvåspråkig lärare. Hon tar snart examen och kan börja jobba och hjälpa till med försörjningen.