Lokalförening Nyköping

Vi tror på ett starkt civilsamhälle och vi vill vara en arena för engagemang för en bättre värld. IM bedriver verksamhet och fungerar som en samlingspunkt för volontärer och medlemmar lokalt. Vi arbetar med integration, insamling och information.

Nyköpings lokalförening drivs av medlemmar. Som medlem gör du IM starkare. Våra argument väger tyngre och möjligheterna att påverka utvecklingen i samhället ökar. Dessutom är du med och påverkar hur organisationen arbetar genom rösträtt på årsmötet.

IM i Nyköping träffas varje månad, öppet för medlemmar och intresserade.

Vill du kontakta styrelsen för IM Nyköping Oxelösund når du oss på nykoping.lf@imsweden.org.

handlingar till årsmöte 23/2 2023

Dagordning IM årsmöte 23-02-23

Verksamhetsberättelse 2022

Bokföring IM Nyköping 2022 resultatrapport 2022

Verksamhetsplan nyköping 2023

budget 2023

Styrelse
Viktoria Aspenberg, Ordförande
Titti Hadders Lindahl, Kassör
Violeta Huaman De Lundberg, Styrelseledamot
Lena Thörn, Styrelseledamot

Valberedning
Alexandra Westin

Revisor
Alexandra Westin