IMs värdegrund

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de mänskliga rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

IM försvarar alltid principen om alla människors lika värde och rättigheter och tror på människors inneboende kraft att förändra sin situation. IM grundades i en strävan efter att bedriva sin verksamhet i ögonkontakt, från människa till människa. Det förhållningssättet inspirerar IMs metoder även idag. Med detta perspektiv följer ömsesidighet.

IM eftersträvar lokalt demokratiskt ägarskap av verksamheten. IM frågar och lyssnar, och undviker förutfattade meningar om individers behov. IMs värdegrund utgår från ordet medmänsklighet och betonar relationen mellan människor, att mötas i respekt, med intresse och nyfikenhet. IM grundades i en kristen ekumenisk tradition som betonar just tolerans och respekt för alla människor. För IM innebär det idag att arbeta över olika gränser som människor byggt upp. Utveckling måste ske hållbart utifrån ansvaret att förvalta vår jord och skydda våra gemensamma naturresurser så att de blir tillgängliga likvärdigt också för kommande generationer.

IM verkar med respekt för och bejakande av den mångfald och pluralism som kännetecknar samhällen i en global värld och utgår från den grundläggande idén om alla människors lika värde. Det innebär att vi tar avstånd från alla former av diskriminering. IM vill motverka de strukturella maktordningar som utgör hinder för utveckling, jämställdhet, jämlikhet och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

IM grundades en gång i en vision om en värld fri från förtryck, och i en strävan för alla människors lika värde och rättigheter. Det är ett arv som vi är stolta att förvalta, men som också ger oss ett ansvar att utveckla vår verksamhet till att möta behoven i en värld i ständig förändring. Tillsammans kan vi bidra till att skapa en bättre värld för oss alla.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse eller vårt idéprogram.