Årsmöte 2019

IMs nationella årsmöte 2019 ägde rum på City Konferenscenter i Örebro 18-19 maj. Årsmötet inleddes med en utbildning kring antirasism.