Hur använder vi pengarna?

Som givare är du viktig för oss och vi är måna om ditt förtroende. Här kan du läsa om vad dina pengar går till och hur vi ser till att de gör skillnad i världen.

IM har över 80 års erfarenhet av bistånds- och utvecklingssamarbete. Under åren har vi successivt förbättrat våra metoder för att göra skillnad och mäta våra resultat. Vi arbetar ständigt för att dina pengar ska användas så klokt och effektivt som möjligt.

Dina pengar kommer fram

Hur vet vi det? Svaret är enkelt. Att följa upp hur dina pengar används är en viktig del av vårt arbete som finns med från start när vi planerar vår verksamhet. På så vis ser vi till att pengarna inte hamnar i orätta händer, utan går direkt till att förbättra världen. Läs mer om effekten av vårt arbete »

Dina pengar används smart

Vi vet av erfarenhet hur vi ska använda dina pengar för att de ska göra skillnad och skapa hållbar förändring. Vi strävar efter att skapa snöbollseffekter som gör att våra insatser får stor spridning, och det bästa sättet att göra det är att ingå partnerskap med organisationer i länderna där vi arbetar. Vi når både kraftfullare och mer hållbara resultat genom att låta invånarna bedöma vad som behövs i deras samhälle.

I samarbetet med våra partnerorganisationer har vi en tät dialog där vi sätter upp mål som vi sedan jämför med våra resultat. Vi analyserar och fördjupar oss för att framtida insatser ska nå fler och sammanställer årets resultat i våra verksamhetsberättelser.

Förändring behöver ske på flera sätt för att lyckas. Därför går vi inte bara efter siffror och statistik i våra utvärderingar – det viktiga är vad som händer med invånarna och samhället, om vi lyckas förändra attityder och beteenden. Därför talar vi med deltagarna i våra projekt och lyssnar till deras berättelser, varav många finns här på vår hemsida, i vår tidning Medmänsklighet och i IMs allmänna nyhetsbrev. Där står det klart att vårt arbete når ut och kan förändra människors liv i grunden.

Som IM-givare kan du vara trygg

Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och redovisar vårt arbete noggrant så att du som givare kan känna dig trygg.

Vi har även ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll för att vi uppfyller deras högt ställda krav och kriterier på hur insamling ska skötas.

Ditt stöd går till dem som behöver det

Som givare till IM är du med och stärker människor som utsätts för utanförskap, fattigdom och diskriminering så att de själva kan förbättra sina levnadsvillkor. I länder med vanstyre och svag demokrati är det nästan alltid kvinnor, barn, ursprungsbefolkningar och personer med funktionsnedsättningar som är mest utsatta. Därför riktas ditt stöd i första hand till de grupperna.

Kvinnor och flickor
Kvinnor med stabila inkomster och flickor som går i skolan kan förbättra situationen för sig själva, sin familj och sin omgivning.

Etniska minoriteter och urbefolkningar
Marginaliserade grupper som kan försvara sina rättigheter höjer levnadsstandarden för sitt folk och bekämpar diskriminering.

Barn och unga
Barn och unga som får utbildning skapar sig en framtid utanför tidiga äktenskap och graviditeter, och sprider sin kunskap till omgivningen.

Våldsdrabbade
Människor som är trygga kan ta makten över sitt liv och sin framtid. Vi bekämpar våld genom att smälta ner illegala vapen i initiativet Humanium Metal by IM.

 

IM har 90-konto

Att IM har ett 90-konto är för dig som givare en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.