IM-priset 2022 går till Elin Anna Labba och Nina Gualinga

Trots att de är uppvuxna på två olika sidor av jordklotet så delar årets IM-pristagare berättelsen om urfolks kamp för sin rätt att existera. Elin Anna Labba som lyfter berättelser från Sapmi och Nina Gualinga som sprider kunskap om de som lever i Amazonas, däribland Kichwa-folket i Ecuador.

Motivering:
IM-priset 2022 delas av miljöaktivisten Nina Gualinga och författaren och journalisten Elin Anna Labba.

Nina Gualinga står upp för urfolks rättigheter. Hon belyser och synliggör likheterna mellan det förtryck och osynliggörande som sker av samer, med förtrycket av Kichwafolket i Ecuador. Hennes engagemang började redan när hon var åtta år, då oljebolag hotade hennes uppväxtmiljö i Amazonas. Idag är hon en förgrundsgestalt i kampen mot exploatering av regnskogen.

Gualinga lyfter frågan om klimaträttvisa och urfolks rättigheter globalt och ökar allmänhetens kunskap om de övergrepp som sker och klimatförändringarnas konsekvenser.

Elin Anna Labba har spridit viktig kunskap om en del av Sveriges mörka historia: tvångsförflyttningarna av samer. Hon har i sin Augustprisade bok, i sommarprat och i intervjuer lyft fram majoritetssamhällets övergrepp på ett utsatt urfolk.

I sant folkbildande anda har Elin Anna Labba förändrat vår syn på historien och sett till att tidigare ohörda röster och berättelser inte faller i glömska.

Elin Anna Labbas förmåga att lyfta och synliggöra samiska berättelser har lett till att en bred allmänhet fått både mer kunskap och förändrade attityder. Idag engagerar sig Labba också i hur klimatförändringar och exploatering av mark hotar samernas tillvaro.

Precis som IM:s grundare Britta Holmström gör både Gualinga och Labba viktiga medmänskliga insatser och väcker opinion mot förtryck, rasism och orättvisor.

23 november fick de båda motta priset till IM:s grundare Britta Holmströms minne: Elin Anna Labba i Luleå och Nina Gualinga i Stockholm. Pristagarna får dela på 50.000 kronor. På bilden syns Labba till vänster och till höger mottager Gualinga priset från IM:s ordförande Gabi Björsson.

Under ceremonin i Luleå uppträdde Maxida Märak, som också är aktiv när det gäller klimaträttvisa och i kampen mot exploatering av urfolks och samers mark.
IM-priset delas årligen ut till någon som gjort viktiga medmänskliga insatser och/eller har väckt opinion mot våld, förtryck, rasism eller orättvisor.
I juryn som utsett 2022 års pristagare ingår sångaren Rickard Söderberg, juristen Dona Hariri, journalisten bakom #jagärhär, Mina Dennert, journalisten Bilan Osman samt David Polfeldt, före detta vd för Massive Entertainment. IM representeras av generalsekreterare Martin Nihlgård och Rebecka Lettevall, suppleant i nationella styrelsen. 

IM-priset till minne av IM:s grundare Britta Holmström har delats ut sedan 1998. Det var då 60 år sedan den då 27-åriga Britta Holmström startade det som idag är IM.