Vad är rättighetsbaserat arbete?

IM arbetar med rättighetsbaserat arbete, ett förhållningssätt för hur man bäst åstadkommer hållbar förändring i samhället. Se vår film om vad det innebär, och hur vi jobbar med det.

Det rättighetsbaserade arbetssättet fokuserar på att skapa förändring genom att stärka människors egenmakt, istället för att göra människor till föremål för åtgärder. Vi ser deltagarna i våra insatser som aktörer, inte passiva mottagare som är beroende av oss. Istället för att bara dela ut mat och kläder jobbar vi därför för att människorna själva ska hitta styrka för att förbättra sin situation – då håller förändringen i längden.

RBA (rights based approach) är ett förhållningssätt med fyra perspektiv:

ICKEDISKRIMINERING
– de mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla!

ANSVARSUTKRÄVANDE
– vi kräver att människorna som har makten tar sitt ansvar för samhället

DELTAGANDE
– de som berörs av samhällsproblem är de som bäst kan forma en lösning

TRANSPARENS
– vi är öppna med hur vi arbetar och vårt arbete tål granskning