Ludmila, Moldavien

Se filmen om moldaviska Ludmila Iachim som arbetar hårt för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället.

Ludmila drabbades själv av en svår virusinfektion som 13-åring vilket gjorde att hon blev förlamad från midjan neråt och idag sitter hon i rullstol. Det tog många år för henne att acceptera sin situation och i början höll hon sig gömd. Hon insåg till slut att hon är lika mycket människa som någon annan och bestämde sig för att inte längre se rullstolen som ett straff. Hon började gå som deltagare hos organisationen Motivatie och är idag anställd som projektkoordinator där.

Filmen belyser den otillgänglighet som staden Chisinau innebär för personer med funktionsnedsättning. Stigmatisering, okunskap och förutfattade meningar gör att omgivningen ser funktionsnedsättningen istället för människan. Tillgänglighet har heller inte varit en prioriterad politisk fråga på grund av ständig resursbrist och allt det här gör att personer med funktionsnedsättning inte kunnat kräva sina rättigheter på samma sätt som resten av befolkningen.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Moldavien