Narala, Indien

Se filmen om Narala Amaravathi som fick sjukdomen lepra som ung och därför giftes bort med en man som också hade lepra. Situationen för lepradrabbade människor har blivit bättre sedan dess, men mycket finns kvar att göra.

Narala bor i Bethany Leprosy Colony, en koloni skapad av personer med lepra och deras familjemedlemmar. Narala är med i en kvinnogrupp som tillsammans väver produkter vilka säljs via Mesh. Kvinnorna delar på inkomsterna och använder sina intäkter till att tillsammans ta lån för enskilda eller gemensamma investeringar.

Filmen belyser vikten av ekonomisk trygghet för personer med funktionsnedsättning och personer med lepra och är ett exempel på hur Fair Trade kan skapa den möjligheten. Lepra var vanligt i Indien fram till 2000-talet och även om betydligt färre drabbas idag så lever många med konsekvenserna av att inte ha fått vård i tid. Leprasjuka personer exkluderades från samhället och det gjorde att människor drog sig för att söka vård i tid. Det gav konsekvenser för människornas möjligheter till ekonomisk och social trygghet. För att slippa omgivningens diskriminering bildade lepradrabbade egna byar, så kallade leprakolonier, runt om i landet och tillsammans kunde de där skapa sig en trygg tillvaro att bygga sin framtid i. Situationen ser idag bättre ut, men stigmatiseringen av leprasjuka finns kvar och det gör även flera av kolonierna.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Indien