Utbilda dig

Hos IM tror vi att utbildning är en väg till ett bättre samhälle. Alla lär sig på sitt sätt och är intresserade av olika saker.
Därför har vi flera olika alternativ du kan välja mellan! Alla e-kurser, filmer och material är gratis att använda!

Volontärintroduktion

Den här e-kursen vänder sig både till dig som redan engagerat dig som volontär inom IM och till dig som är intresserad av att engagera dig som volontär.
Kursen kommer att ge dig grundinformation om IM, våra verksamheter och vad det innebär att vara volontär hos oss. Den tar ungefär 15 minuter att genomföra.

Feminism

Denna e-utbildning syftar till att ge en ökad förståelse och medvetenhet kring feminism samt ojämlikheter och maktordningar mellan könen. Dessutom kommer du att få tips om hur du kan bidra med positiv inverkan till den feministiska kampen.

Antirasism

Grundläggande e-utbildning om antirasism för IM:s medlemmar, volontärer och personal. Utbildningen är cirka 40 minuter lång.

Anti-rasism (ENG)

Basic anti-racism e-training for IM members, volunteers and staff. The training is approximately 40 minutes long. In English.

Den hotade demokratin

E-utbildning om hotet mot demokratin runt om i världen.

The threat to democracy (ENG)

E-learning about the threat that democracy is facing around the world. In English.

Det nya landet – startar i skolan

Genom IMs projekt Det nya landet – Startar i skolan vill IM bidra till målet i den svenska skollagen, som säger att alla elever ska få träna sina demokratiska förmågor genom att ”argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera”

Nio hinder och 150 förslag på lösningar

I IMs rapport presenteras 150 förslag för hur vi kan öka inkluderingen i fritidslivet och säkerställa barnens rätt till en aktiv fritid.

Mona, Jordanien

Se filmen om jordanska Mona Nahla som drömmer om att bli politiskt aktiv och vill stoppa diskrimineringen mot personer med funktionsnedsättning. Faktablad med diskussionsfrågor finns att ladda ner.

Ludmila, Moldavien

Se filmen om moldaviska Ludmila Iachim som arbetar hårt för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället. Faktablad med diskussionsfrågor finns att ladda ner.

Reina, El Salvador

Reina Gúzman lever i El Salvador, ett land som är mycket otryggt för kvinnor och flickor. Se filmen där hon berättar om hur våldet och machokulturen påverkar kvinnor, och hur det har påverkat hennes relation till sin man. Faktablad med diskussionsfrågor finns att ladda ner.

Anne, Malawi

Se filmen om Anne Chiwere i Malawi. Hon är med i en sparlåneklubb och jobbar för att kunna öppna en butik i sin egen hemby. Faktablad med diskussionsfrågor finns att ladda ner.

Narala, Indien

Se filmen om Narala Amaravathi som fick sjukdomen lepra som ung och därför giftes bort med en man som också hade lepra. Situationen för lepradrabbade människor har blivit bättre sedan dess, men mycket finns kvar att göra. Faktablad med diskussionsfrågor finns att ladda ner.

Adam, Javid och Linnea, Sverige

I filmen möter vi tre personer: Adam, Linnéa och Javid. Alla har varit med om svårigheter och tagit sig vidare med hjälp av sina medmänniskor.

Vad är rättighetsbaserat arbete?

IM arbetar med rättighetsbaserat arbete, ett förhållningssätt för hur man bäst åstadkommer hållbar förändring i samhället. Se vår film om vad det innebär, och hur vi jobbar med det.

Hur skapas förändring?

I denna film beskriver vi på fem minuter hur samhällsförändring går till. Detta synsätt bygger upp hela IMs arbete och gäller oavsett var i världen vi är eller vilken fråga det gäller.

Vad är de Globala målen?

Vi förklarar de Globala målen.