Medlemsförmåner

Som medlem har du möjlighet att påverka organisationen
  • Du har rösträtt på årsmötet i den lokalförening du tillhör därmed möjlighet att påverka lokalföreningens arbete.
  • Du kan väljas som förtroendevald i styrelse eller valberedning på nationell eller lokal nivå eller som ombud för lokalföreningen till det nationella årsmötet. Mer information om IMs lokalföreningar hittar du här.
  • Du kan skicka förslag/motioner till nationellt och lokalt årsmöte

Som medlem får du fyra nummer av IMs tidskrift Medmänsklighet

Medlemskapet gäller per kalenderår och är individuellt. Nytt medlemskap tecknat efter 15 september gäller även för nästa år.