Vi finns på plats. Och vi stannar kvar.

IM finns på plats i två krigszoner just nu – Gaza och Ukraina. Vi har arbetat där långt innan bomberna började falla och vi kommer att finnas kvar när dammet har lagt sig och det blir dags att bygga upp och läka.

Vi finns – genom betrodda samarbetspartners – på plats där nöden är som störst. I Gaza arbetar vi tillsammans med Palestinian Medical Relief Society som ger akutsjukvård och hjälper till vid förlossningar, mitt under brinnande krig. I Ukraina arbetar vi med flera olika partners som ger mat och husrum åt internflyktingar, och som också arbetar med att ge psykologiskt stöd till barn och vuxna som traumatiserats i kriget och skapar möjligheter för människor på flykt att försörja sig och bygga en ny tillvaro.

Vi kommer att finnas där också när krigen tar slut. Vårt långsiktiga arbete – för mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa – kommer att behövas mer än någonsin när nya samhällen ska byggas upp ur krigsdamm och sorg.

Vill du hjälpa till?

Det finns flera olika sätt för dig att bidra till vårt arbete i Gaza och Ukraina. Antingen ger du en gåva eller så köper du gåvokort i vår gåvoshop. Scanna den QR-kod som passar.

Du kan också bidra genom att betala in till bankgiro 900-7063. Märk din gåva antingen ”Gaza” eller ”Ukraina”.

Varmt tack för ditt stöd denna kalla krigsvinter!

Skänk till Gaza

Bidra till Palestinian Medical Relief Societys arbete med akutsjukvård i Gaza.

Skänk till Ukraina

Bidra till arbetet i Ukraina där vi bland annat arbetar med psykologiskt stöd till människor på flykt.

Köp gåvobevis

Vi har tagit fram två nya gåvobevis som säljs till förmån för arbetet i Gaza och Ukraina.