Adam, Javid och Linnea, Sverige

I filmen möter vi tre personer: Adam, Linnéa och Javid. Alla har varit med om svårigheter och tagit sig vidare med hjälp av sina medmänniskor.

Alla har ett ansvar. Både respekt och integration funkar bäst ömsesidigt och är en förutsättning för att bryta utanförskapet som många människor i Sverige lever i. Vad gör du för att alla ska känna sig trygga i Sverige?

Det nya landet är ett upprop för att skapa ett bättre Sverige – ett land som är stolt, inkluderade och hållbart. I Det nya landet – Startar i skolan erbjuder IM svenska högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor ett komplett pedagogiskt material som underlättar skolornas värdegrundsarbete. Här kan du ladda ner de dokument som behövs för att använda Det nya landet – startar i skolan.