Mona, Jordanien

Se filmen om jordanska Mona Nahla som drömmer om att bli politiskt aktiv och vill stoppa diskrimineringen mot personer med funktionsnedsättning.

Mona anser att det är samhället, och inte personen, som har en funktionsnedsättning när inte alla platser är tillgängliga för alla. Hon själv fick polio som ung och är idag delvis förlamad i benen. Hon är aktiv i organisationen I am Human där hon tillsammans med andra människor samtalar, tränar och bedriver påverkansarbete. Tillsammans stärker de varandra till att kräva sina rättigheter.

Filmen belyser situationen i Jordanien för personer med funktionsnedsättning. Även om det finns starka lagar som skyddar barn och vuxna med funktionsnedsättningar så implementeras de inte och det anses vara en lågprioriterad fråga för ansvariga myndigheter. Dessutom råder resursbrist vilket leder till att lite görs för att garantera rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar och de utsätts ofta för diskriminering.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Jordanien