Reina, El Salvador

Reina Gúzman lever i El Salvador, ett land som är mycket otryggt för kvinnor och flickor. Se filmen där hon berättar om hur våldet och machokulturen påverkar kvinnor, och hur det har påverkat hennes relation till sin man.

Reina berättar om den utsatthet många kvinnor lever i på grund av den begränsade tillgången till information om mänskliga rättigheter och framförallt kvinnors rättigheter. Den okunskapen i kombination med att befinna sig i en beroendeställning till en manlig familjemedlem gör att många kvinnor är väldigt utsatta och saknar möjlighet att bryta sig loss. Därför jobbar IM för att fler kvinnor som Reina ska bli medvetna om sina rättigheter så att de kan finna kraft till att värja sig från våldet.

Filmen belyser den ojämställdhet som finns i El Salvador, ett land hårt präglat av en machokultur och som ännu är ärrat av inbördeskriget. Att vara kvinna i El Salvador är farligt och kvinnors frihet och möjligheter är begränsade. Mäns våld mot kvinnor är mer eller mindre socialt accepterat och sexuellt våld, våldtäkter och kontroll av kvinnors kroppar normaliseras.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad El Salvador