Bli företagspartner

Tillsammans med företag skapar IM konkret förändring i Sverige och ute i världen. Våra engagerade företagspartners är viktiga för oss och tillsammans förändrar vi världen. Välj vilket engagemang som passar dig:

Företagssponsor 5 000-20 000 kr/år

Som Företagssponsor stöttar ni IMs arbete med 5 000 – 20 000 kronor/år.

Ert bidrag går till IMs arbete mot fattigdom och utanförskap världen över. Ni får olika verktyg för att visa ert sociala engagemang för medarbetare och kunder:

  • Tidskriften Medmänsklighet med reportage från IMs verksamhet
  • Digitalt partnerbrev med resultat och uppföljning
  • Diplom och marknadsmaterial ni kan använda för att visa ert engagemang
  • Exponering på imsweden.org

Företagspartner 20 000+ kr/år

Som Företagspartner stöttar ni IMs arbete med 20 000 – 100 000 kronor/år.

Ert bidrag går till IMs arbete mot fattigdom och utanförskap världen över. Ni får olika verktyg för att visa ert sociala engagemang för medarbetare och kunder:

  • Möjlighet till gemensamma aktiviteter, exempelvis volontärdagar.
  • Tidskriften Medmänsklighet med reportage från IMs verksamhet
  • Digitalt partnerbrev med resultat och uppföljning
  • Diplom och marknadsmaterial ni kan använda för att visa ert engagemang
  • Exponering på imsweden.org och i sociala medier.

CSR-partner 100 000+ kr/år

Som CSR-partner stöttar ni IMs arbete med över 100 000 kronor/år.

Vi skräddarsyr ett partnerpaket som involverar era medarbetare, kunder och leverantörer.

Tillsammans åstadkommer vi resultat som uppfyller era CSR-mål och bidrar till ert arbete med Agenda 2030.

Henrik Peters

VD för IMs partnerorganisation Paxxo

"IM är oerhört bra på återkoppling jämfört med andra organisationer! De följer upp och lägger ner tid på att hålla en dialog med oss. Det är ett ömsesidigt samarbete."

IM har 90-konto. Det innebär att Svensk insamlingskontroll regelbundet granskar vår ekonomi och redovisning. IM är också medlem i Giva Sverige (tidigare FRII), Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som arbetar för etisk och professionell insamling.

Så jobbar vi med bistånd

IMs biståndsarbete sker i nära samarbete med lokala organisationer som stärker individer och samhällen genom hjälp till självhjälp.

Så jobbar vi med integration

Integration är när två delar tillsammans bildar något större. Vi som bor här, vare sig vi är nya eller etablerade i landet, bygger Sverige tillsammans!

Vår företagspolicy

IM förespråkar höga etiska, sociala och miljömässiga standarder. Vi förväntar oss att våra partners visar samma engagemang för dessa frågor som vi gör.