Företagspolicy

To get our Business Policy in English, please look futher down.

Varför väljer vi att ingå partnerskap?

IM förespråkar höga etiska, sociala och miljömässiga standarder. Vi förväntar oss att våra partners visar samma engagemang för dessa frågor som vi gör. Ett effektivt utrotande av fattigdom och orättvisor kräver gränsöverskridande samarbeten såväl geografiskt som mellan ideella, privata och offentliga sektorer. För att garantera ett slagkraftigt arbete mot de globala hållbarhetsmålen och en generell bestående global utveckling tror IM på att bygga ett globalt nätverk av en mångfald av aktörer. IM väljer därför att aktivt engagera sig i partnerskap som ett meningsfullt och effektivt verktyg för att skapa en mer human och rättvis värld. Ju fler vi är desto mer kan vi uppnå.

Vilka samarbetar vi med?

De grundläggande kraven för partnerskap är att den potentiella partnerns fundamentala värderingar är i linje med IM:s samt att lokala lagar och förordningar följs. IM vill samarbeta med företag och organisationer som aktivt tar ett socialt samhällsansvar och respekterar de mänskliga rättigheterna i alla av företagets operativa och strategiska grenar, liksom i alla länder där de är verksamma. Partners förväntas ta klimatförändringarna på allvar och ska arbeta för en hållbar utveckling och en bättre värld i allmänhet.

Vilka samarbetar vi INTE med?

IM väljer att inte samarbeta med företag inom tobaks-, alkohol-, drog-, porr-, spel-, vapen- eller diamantindustrin. Tillika tar IM avstånd från företag med en historik av finansiella missförhållanden eller företag där miljöbrott och/eller brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts. Brott av dessa typer som upptäcks under ett pågående partnerskap är skäl för sanktioner. Om brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts externt, det vill säga någonstans längs med leverantörskedjan, och inte tas itu med är det också skäl nog för IM att inte ingå partnerskap.

Business Partnership Policy in English