Bli medlem

IM är en medlemsorganisation där lokalföreningarna utgör stommen i medlemsdemokratin. Du kan själv välja hur du vill engagera dig, från stödmedlemskap till engagemang i verksamhet eller som förtroendevald.

Engagera dig och gör skillnad – bli medlem

Genom att bli medlem i IM ställer du dig bakom IMs arbete för en jämlik och medmänsklig värld, i Sverige och globalt. Ett medlemskap i IM kostar 100 kr per medlemsperiod (1 kalenderår). Om du betalar medlemskap mellan 15 september och 31 december blir du medlem både innevarande år och nästkommande!

Just nu bygger vi om IM:s webbplats för att göra det ännu enklare att bli medlem och givare. Därför kan man för tillfället enbart bli medlem genom Bankgiro/Plusgiro.

Sätt in 100 kr och skriv MEDLEM

Bankgiro: 900-7063

Plusgiro: 90 07 06-3

Som IM-medlem har du en unik möjlighet att påverka IMs arbete och engagera dig för en medmänskligare värld. Ju fler vi är, desto större kraft har vi att påverka utvecklingen i samhället. Tillsammans kan vi:

  • Öka IMs medmänskliga styrka.
  • Kämpa för demokrati och jämlikhet.
  • Stärka det svenska civilsamhället.
  • Som IM-medlem får du även flera fina medlemsförmåner.

Medlemmarna bestämmer

IM arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Tack vare våra engagerade givare, volontärer, och som en av 17 ramorganisationer till Sida, har IM stora möjligheter att arbeta för en bättre värld. Hur IM ska arbeta är du som medlem med och bestämmer. Vi vill ha engagerade medlemmar som tycker och vill förändra!

Tillsammans kan vi förändra

Tillsammans med våra andra medlemmar är du med och bygger ett civilsamhälle med starka röster som aktivt tar ställning i frågor kring integration, diskriminering, fattigdom och samhällsutveckling. Något som just nu kanske är viktigare än på mycket länge. Engagera dig som medlem och var med och påverka hur en av Sveriges viktigaste organisationer arbetar. Bli medlem i dag och gör skillnad!

Som medlem hör du till någon av våra lokalföreningar

IMs verksamhet bedrivs av volontärer runt om i Sverige som är organiserade i lokalföreningar och lokala grupper. Lokalföreningarna är egna juridiska personer där det finns en styrelse som ansvarar för föreningens arbete och ekonomi. Lokala grupper är volontärer som samlas och gör saker tillsammans utan att vara organiserade som en lokalförening. Både lokalföreningar och lokala grupper arbetar efter IMs värderingar och följer IMs stadgar. Bli medlem i dag!

Bli månadsgivare

Att bli IM-fadder innebär att du varje månad bidrar till en bättre värld. Du gör skillnad!

Bli volontär

Det finns många sätt att engagera sig på, och några timmar i veckan gör stor skillnad.

Livsviktiga gåvor

När du köper och ger bort en gåva från vår Gåvoshop hjälper du oss kämpa mot orättvisa och för en mer jämställd värld med fokus på kvinnor, barn och andra utsatta grupper.