Hur skapas förändring?

I denna film beskriver vi på fem minuter hur samhällsförändring går till. Detta synsätt bygger upp hela IMs arbete och gäller oavsett var i världen vi är eller vilken fråga det gäller.

Vi anser att förändring kommer i tre steg, som du ser i filmen:

1. På individnivå kan förändring ske när människor kan hävda sina rättigheter och kan ta makten över sina liv.

2. På organisationsnivå kan förändring ske när människor går samman och organiserar sig för att fungera som en gemensam röst.

3. På samhälls-/institutionsnivå kan förändring ske när både formella och informella strukturer som skapar och bevarar ojämlikhet och orättvisor utmanas och förändras.

Kan du se dessa tre nivåer i de andra filmerna bland vårt utbildningsmaterial? Vilka delar av berättelserna placerar du på vilken nivå? Öva på att fundera kring de tre nivåerna, så förstår du snart kärnan i vårt arbete. Det är med den kärnan vi tillsammans bygger en bättre värld.

Här kan du ladda ner diskussionsfrågor till filmen:
Diskussionsfrågor