Tracey, Zimbabwe

Se filmen om Tracey Chimoyo som brinner för att hjälpa barn som förlorat sina föräldrar i HIV/Aids till att kunna fortsätta gå i skolan.

I filmen får vi träffa Tracey, en äldre kvinna med starka kontakter till skolan och invånarna i hennes by som gör att hon ofta fungerar som medlare mellan parterna. Hon hjälper i det här fallet pojken Shelton att få ut sina betyg. Skolelever i Zimbabwe behöver betala för att få ut sina betyg som nödvändiga för att kunna fortsätta till nästa nivå. Kostnaden är inte alltid hög, men många barn får aldrig ut sina betyg för att föräldrarna inte har råd eller är sjuka i HIV/Aids.

Tracey kämpar för att lösa problem som dessa barn och familjer står inför. Hon sysslar själv med hönshållning och äggproduktion som ger henne en stabil inkomst och är medlem i en sparlåneklubb där hon och andra kvinnor kan bygga upp egna verksamheter för att kunna försörja sig. Hon rekommenderar Sheltons mamma till att göra något liknande, så att hon kan ha råd med hans skolgång.

Filmen visar tydligt hur försörjning, utbildning och hälsa påverkar varandra, både för individer och för ett helt samhälle. Den visar vilka konsekvenserna kan bli för barn i ett land hårt drabbat av hiv och aids kombinerat med ett politiskt instabilt läge. När föräldrar blir sjuka eller dör hamnar deras barn i beroendeställning till vuxna som inte alltid är deras släktingar eller har deras bästa i åtanke.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Zimbabwe