Stiftelser och fonder

IM tar tacksamt emot gåvor från stiftelser och fonder. Vi rapporterar tillbaka hur vi använt gåvorna per region, land eller för visst projekt.

För er som står i begrepp att fördela era stiftelse- och fondmedel följer här fakta om IM.

Namn: Individuell Människohjälp/IM Swedish Development Partner

Vision: En rättvis och medmänsklig värld.

Mission: Bekämpa fattigdom och utanförskap.

Internationellt fokus: Utbildning, hälsa, försörjning, rättvis handel och civilsamhälle som påverkar nära 700 000 människor (2017). Vi arbetar i Palestina, Jordanien, Libanon, Moldavien, Ukraina, Indien, Nepal, Zimbabwe, Malawi, El Salvador och Guatemala.

Sverigefokus: Mångfald, delaktighet, antirasism, ömsesidig integration som påverkar 30 000 barn, ungdomar och vuxna (2017).

Ändamålsskrivningar: Ändamålsskrivningar hos stiftelser och fonder som kan passa in hos IM är barns och ungdomars vård och fostran eller utbildning, hjälpverksamhet och humanitära insatser bland behövande, sociala och välgörande ändamål, handikappad ungdom, u-landshjälp, folkupplysning och folkuppfostran, mm.

Rörelsen: Ideell förening med 48 000 givare, 6 250 medlemmar och ca 1 200 volontärer engagerade i IM i Sverige (2017).

Finansiering: Insamlade medel från privata givare, fonder, stiftelser och företag. Statliga bidrag främst Sida för internationell verksamhet och från svenska kommuner för verksamhet i Sverige.

Administration: Skattebefriad ideell förening. IM är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) och följer Giva Sveriges kvalitetskod. IM har följande 90-konton: Pg 90 07 06 – 3, Bg 900 – 7063. Organisationsnummer 845000-0768.

Ledning: Styrelseordförande Gabi Björsson och generalsekreterare Martin Nihlgård.