Utbildningsmaterial och filmer

Lär dig mer om vårt arbete genom att lyssna på människor i våra verksamheter.

Möt människor som förändrar världen

I våra utbildningsfilmer får du möta människor som på olika sätt arbetar för att förändra världen. Genom att lyssna på deras berättelser vill vi skapa förståelse för hur vårt arbete fungerar och vilken förändring vi tillsammans är med och skapar. Ju fler som förstår, desto större förändring kan vi skapa.

Lyssna på Mona i Jordanien eller Ludmila i Moldavien som båda kämpar för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som alla andra.
Hur tänker du kring att Mona säger: ”Det finns inte funktionsnedsatta människor, bara funktionsnedsatta samhällen.”?

Eller lyssna på Tracey i Zimbabwe som kämpar för ungas rätt till utbildning. Hon får oss att se att utbildning, försörjning och hälsa är tätt sammanflätade.

Du kan också lyssna på Reinas, Annes, Naralas, Adams, Javids eller Linneas berättelser om hur de med sitt engagemang skapar förändring omkring sig.

Filmer om IMs arbete

Vi har tre filmer som på en mer teoretisk nivå beskriver metoder och förhållningssätt för hur vi på IM åstadkommer samhällsförändring. Kärnan för vårt arbete beskrivs i filmen Hur skapas förändring? Filmen om rättighetsbaserat arbete kan man se som en checklista som vi använder för att inte glömma viktiga saker i våra verksamheter. Filmen om de Globala målen från Agenda 2030 visar varför det är viktigt att världen går samman.

Ta dig ännu djupare i din förståelse genom att använda faktabladen och diskussionsfrågorna som finns till våra filmer på respektive sida. Anordna en liten studiecirkel eller sätt er ner några stycken och diskutera tillsammans: Hur ser ni på världen? Hur landar berättelserna hos er? Kan ni på något sätt kan vara med och bidra? Det behöver inte vara så komplicerat, man kommer långt med nyfikenhet och engagemang.