Anne, Malawi

Se filmen om Anne Chiwere i Malawi. Hon är med i en sparlåneklubb och jobbar för att kunna öppna en butik i sin egen hemby.

I filmen reser Anne till en marknad på en annan ort för att köpa hem varor i större volym som hon sedan kan sälja med vinst på hemmaplan, så att hon efterhand kan starta en egen verksamhet. Genom en sparlånegrupp, som i filmen kallas ”bank”, har hon möjlighet att gå ihop med andra kvinnor och spara pengar som sedan lånas ut till en i taget. Genom att lägga en viss summa vid varje möte har sparlånegruppen snart en grundplåt och kvinnorna kan presentera sina affärsidéer för varandra och låna pengar.

Filmen belyser sparlånegruppers roll för kvinnor att kunna bli självförsörjande. Att vara självförsörjande är viktigt för att också kunna ha makt över sitt eget liv. På grund av att flickor i högre grad än killar hoppar av skolan och får hjälpa till hemma har de sämre möjligheter till framtida självförsörjning. Familjerna och även ibland flickorna själva ser tidiga giftermål som enda utvägen till ett bättre liv där framtiden då innebär en beroendeställning till mannen. Sociala och kulturella förväntningar på unga flickor gör det svårt för dem att själva kunna bryta sig loss.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Malawi