IM:s tidskrift

Få Medmänsklighet

Tidskriften skickas till dem som är medlemmar och månadsgivare i IM. Det kan du också bli! Det är enkelt. Följ länkarna nedan.

Medmänsklighet är IMs tidskrift som kommer ut med fyra till fem nummer per år. Här kan du läsa om hur vårt arbete förändrar världen.

Medmänsklighet distribueras automatiskt till givare och medlemmar, som papperstidning i brevlådan eller som pdf via mejl. Får du tidningen, men vill inte ha den? Kontakta oss på 046-32 99 30.

Hör gärna av dig till oss! Ris, ros och goda idéer tas tacksamt emot. Du når oss på red@imsweden.org eller via kontaktpersonen nedan.

 

Glädjen i att engagera sig

Det här numret av Medmänsklighet har IM:s verksamhet i Sverige i fokus. Här kan du bland annat läsa om den nyöppnade second-hand-butiken Brittas i Malmö och om vår nyaste lokalförening som startats av eldsjälar i Luleå.

Ingen ska lämnas utanför

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på IM:s kamp för rättvisa i Sydasien, där omfattande verksamhet finns i Indien och Nepal. IM:s strävan är att alla individer och grupper måste få ta del av samhällets utveckling och sina rättigheter. Välkommen att läsa mer om rättvisa och diskriminering i Indien och Nepal – men…

I väntan på freden

Det här numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2022. Det har varit ett år som till stora delar har präglats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också av klimatkrisens verkningar, ekonomisk nedgång och tillbakagång för demokratin. Vi har mött utmaningarna genom att stötta och stärka våra partners i deras arbete på både den lokala,…

Gåvor för världen

Välkommen till ett nummer av Medmänsklighet som går i julens tecken! I år har vi valt att fokusera på hur du kan vara med och göra skillnad för dem som har drabbats hårdast av klimatkrisen – människor som redan lever i stor utsatthet. Läs artiklar från världens olika hörn och titta runt bland de möjligheter…

Klimatkrisen: Vår värld, vårt ansvar

De som drabbas hårdast av klimatkrisen är de som har orsakat den minst. I det här numret kan du läsa om klimatkrisen och om hur den driver på fattigdom och ojämlikhet i världen. Du kan också läsa om hur IM arbetar för att öka människors och samhällens motståndskraft mot krisens verkningar.

Världens unga – framtidens hopp

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på dem som ska föra världen in framtiden och förvalta den – nämligen ungdomarna. Just ungdomar är en av IM:s prioriterade målgrupper eftersom vi ser att de är viktiga aktörer när det kommer till att förändra världen till det bättre.

Tillsammans är vi starkare

Det här är numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2021. Här kan du läsa om vilka förändringar vårt arbete bidrog till under förra året, runt om i världen. Inget av det som vi har åstadkommit hade varit möjligt utan våra givare, medlemmar, volontärer, samarbetspartners och medarbetare. Ett varmt tack till alla som på olika…

I skuggan av Putin

I det här numret av Medmänsklighet kan du läsa om de faktorer som är så viktiga i arbetet för en mer demokratisk och rättvis värld: organisering, mobilisering och ett starkt civilsamhälle. Vi utgår från IM:s verksamhet i östra Europa där människor lever i skuggan av Putins makt och kämpar för öppna samhällen där de mänskliga…

Tema – En trygg framtid

Vi vet att kvinnans roll är avgörande för att familjer och hela samhällen ska kunna lyftas ur fattigdom. Genom att stärka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter att skapa sig en trygg framtid läggs därför grunden för en mer rättvis och jämställd värld. Det här numret av Medmänsklighet handlar om flickors och kvinnors rättigheter –…

Tema – I skuggan av pandemin

Efter ett och ett halvt år har pandemin fortfarande stora delar av världen i sitt grepp. I virusets spår ökar fattigdomen och utanförskapet, framför allt hos grupper som redan innan pandemin levde i utsatta situationer. I det här numret av Medmänsklighet vänder vi blicken mot omvärlden och tittar på vad som sker i skuggan av…

Tema – Kraften som bygger IM

Ända sedan den då 27-åriga Britta Holmström grundade IM 1938 har organisationen drivits och formats av engagerade eldsjälar i form av volontärer, medlemmar och medarbetare. I det här numret berättar vi om det starka engagemang som finns i Sverige och om IMs verksamhet i vårt land.

Tema – Ett år med pandemi

Det finns ett före och ett efter. För 2020 utmanade oss alla, men det gav oss också nyttiga erfarenheter att ta med in i framtiden. I det här numret som är IMs verksamhetsberättelse kan du läsa om hur IM lyckades ställa om arbetet utifrån helt nya förutsättningar – utan att göra avkall på strategi och…

Tema – Organisering

Det finns en inneboende kraft i varje människa. Men det krävs att många människor förenar sina krafter för att skapa hållbar, långsiktig förändring och demokratiska samhällen. I det här temanumret berättar vi mer om arbetet mot fattigdom och utanförskap som IM bedriver tillsammans med civilsamhällesorganisationer världen över.

Tema – Humanium Metal

IM grundades 1938 och har arbetat för medmänsklighet på olika sätt sedan dess. Avståndstagande från våld och krig har alltid funnits med som en grundtanke. Idag är Humanium Metal och kampen mot vapenvåld en del av IMs arbete. Vi är stolta över hur vårt initiativ har utvecklats till en rörelse som på olika konkreta sätt…

TEMA – IM och den globala krisen

Under våren och sommaren har coronapandemin svept över världen och förändrat förutsättningarna för vårt och våra samarbetspartners arbete. Nedstängning av länder och begränsade möjligheter att träffas kunde ha blivit stora hinder men istället har medarbetare och volontärer hittat kreativa lösningar och många verksamheter har flyttat in i digitala kanaler. Under krisen har vi också bidragit…

TEMA – Jämställdhet

Kvinnor och män i Swaziland i södra Afrika kämpar mot patriarkala och sexistiska strukturer och hisnande ojämlikhet. IM stödjer sedan 2019 partnerorganisationer i landet. I det som kallas Afrikas sista absoluta kungadöme lever den rojalistiska familjen lyxigt jetsetliv och motarbetar demokratisk organisering. Vid en årlig festival, Umhlanga, tvingas unga flickor dansa halvnakna för kungen så…

TEMA – En hållbar jul för alla

Klimatförändringarna i världen drabbar ofta de som orsakar dem minst. Det var natt när katastrofen inträffade i byn Kopa i Zimbabwe. Cyklonen Idai tog med sig tioårige Brains pappa och två av hans syskon. Själv överlevde han mirakulöst genom att klamra sig fast vid sin brors arm. IMs Erik Törner har träffat honom och andra…

TEMA – Minskad ojämlikhet

I FNs Globala mål nummer 10 står det att ”minskad ojämlikhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle.” Här i Sverige ser vi hur många blir ojämlikt behandlade på grund av ursprung och hudfärg. Som tema i det här numret av Medmänsklighet vill vi därför lyfta just detta – hur IM arbetar med antirasism och…

TEMA – Fredliga och demokratiska samhällen

Just nu är det kanske viktigare än någonsin att samarbeta över alla gränser för att förebygga konflikter och värna demokratin i världen. På temasidorna belyser vi på olika sätt IMs arbete för fredliga och demokratiska samhällen världen över.