Nyheter

Ramadan innebär extra utmaningar i krigets Gaza

Hur inverkar kriget på människors möjlighet att följa Ramadans traditioner, såsom att bryta fastan och utföra nattliga böner?  Det påverkar starkt. De vanliga samlingsplatserna för bön och gemenskap, såsom moskéer, har blivit mål för bombningar. Folk…

14 mar, 2024

Barnen i Gaza behöver ditt stöd

Vartenda barn här har trauman och minnen som inget barn ska behöva bära med sig. Många har förlorat föräldrar, syskon, vänner. En del har själva upplevt paniken under rasmassorna. Men just idag lyser ansiktena upp av…

19 feb, 2024

Över 13 000 döda barn och världen blundar

I helgen kunde vi läsa om sexåriga Hind Rajab, ett av otaliga barn i den konflikt där det sägs att störst andel barn dödats. Hind befann sig i en bil tillsammans med delar av sin familj…

12 feb, 2024

På randen till kollaps – sjukvårdskatastrofen i Gaza

Den 11 december publicerade vår partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society en skrivelse undertecknad deras chef Dr. Aed Yaghi. Vi har valt att publicera delar av skrivelsen för att ge en ögonvittnesskildring inifrån Gaza: ”Den 11 december…

19 dec, 2023

De går till fots för att rädda liv

Vår samarbetspartner i Gaza, Palestinian Medical Relief Society (PMRS) fortsätter enträget sitt jobb för att nå ut med akut- och sjukvård till de allra mest utsatta i krigszonen. PMRS är den största medicinska organisationen i Palestina…

29 nov, 2023

Vi måste upprätthålla den mänskliga värdigheten

Det finns absolut inget rättfärdigande för att döda civila. Detta gäller självklart båda sidor av konflikten. Det som är absolut mest brådskande just nu är eldupphör, för att stoppa de oproportionerliga åtgärderna från israelisk sida som…

14 nov, 2023

Ett rop på hjälp inifrån Gaza

IM samarbetar med Palestinian Medical Relief Society (PMRS), en organisation som arbetar med akutsjukvård och primärvård i Gaza och Västbanken. Här har vi valt att publicera delar av det brev (i översättning och bearbetning) som vi…

7 nov, 2023

”Två av våra partners lokaler har helt utplånats.”

I den akuta situationen har IM beslutat att stötta organisationen Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som ger akutsjukvård och primärvård. Vad är deras största styrkor som aktörer i en krigszon? – Med tanke på att de…

2 nov, 2023