Foto: PMRS

”Två av våra partners lokaler har helt utplånats.”

2 nov, 2023 | Intervju
Eman Siam är IM:s regionchef i Mellanöstern. I den här intervjun berättar hon om läget i Gaza just nu och om hur IM arbetar för att bidra där nöden är som störst.

I den akuta situationen har IM beslutat att stötta organisationen Palestinian Medical Relief Society (PMRS) som ger akutsjukvård och primärvård. Vad är deras största styrkor som aktörer i en krigszon?

– Med tanke på att de humanitära korridorerna är stängda och inget externt bistånd tillåts komma in, är det en stor tillgång att PMRS redan finns på plats. De har en bred räckvidd med två vårdcentraler i Jabalya och Gaza City. De har också 17 mobila team som erbjuder tjänster i stora delar av Gaza (här kan du läsa mer om PMRS arbete).

– PMRS är en av de pålitliga civilsamhällsorganisationer som har varit verksamma i Gaza under lång tid. Redan 2016 inledde IM ett samarbete med dem.

Eman Siam, IM:s regionchef i Mellanöstern. Foto: Privat

Har du och de andra medarbetarna på IM:s kontor daglig kontakt med PMRS?

– PMRS har sitt centrala kontor i Ramallah på Västbanken, vilket underlättar vår kommunikation och samordning med dem. Men det dagliga informationsutbytet är utmanande, särskilt när det gäller att få snabb feedback från deras kontor i Gaza. Teamet där möter konsekventa internetstörningar på grund av förstörelse av kommunikationstorn.

– Dessutom bidrar deras fokus på att säkerställa säkerheten för hälsoarbetare, som ofta utsätts för israeliska attacker, till komplexiteten. Trots dessa hinder upprätthåller PMRS ¬med hjälp av sin omfattande räckvidd och erfarenhet av liknande kriser sin förmåga att leverera akut medicinsk hjälp, driva hotlines och erbjuda remisstjänster vid behov.

Har PMRS några förnödenheter så att de kan ge vård och utföra operationer i dagsläget?
– PMRS har ett utbud av läkemedel till sitt förfogande och når ut till leverantörer inom Gaza för att säkra ytterligare resurser. Men med de svåra förhållanden som de upplever och med de riktade övergreppen på sjukvårdsinrättningar, ambulanser och sjukvårdspersonal blir det allt svårare att tillhandahålla sjukvård och förnödenheter. De befintliga förråden kommer inte att räcka länge till, vilket understryker det akuta behovet av att möjliggöra en säker humanitär korridor.

Hur är situationen för våra andra partnerorganisationer i Gaza?
– Tyvärr har två av våra partners lokaler i Gaza bombats och helt utplånats. Fem av deras medarbetare miste livet och den återstående personalen har fördrivits till olika platser. Vi kontaktar dem då och då för att fråga om deras säkerhet, men vi lyckas inte nå dem regelbundet.

– Det är oroande att inse att allt samarbetsarbete som har byggts upp under de senaste fem åren med partners i Gaza fullständigt har avvecklats. Våra planer för framtida insatser som bygger på de framsteg som gjorts ligger nu i spillror.

Hur påverkar läget våra partners på Västbanken?
– Situationen på Västbanken är lika dyster. Vägarna till ett antal städer är blockerade och vaktposteringar sätts upp på många platser. Såklart är det svårt att fungera normalt i en sådan kaotisk och omänsklig situation. Vi har 11 partners på Västbanken, av vilka några har pågående program i Gaza.

– Vissa av våra partners på Västbanken har stoppat sin verksamhet helt, medan andra tillfälligt har avbrutit sina program och tar fram beredskapsplaner. Några har flyttat sina aktiviteter till online-plattformar.

Har någon av våra vanliga partners ställt om till att arbeta med humanitära insatser?
– Att ställa om från långsiktiga utvecklingsplaner till humanitära insatser sker inte omedelbart; det kräver SIDA:s godkännande, vilket kan vara en tidskrävande process. Med tanke på konflikternas oförutsägbara karaktär i vår region är det absolut nödvändigt att utforska snabba finansieringsmekanismer eller förfaranden som möjliggör ett omedelbart svar på nya behov.

….
Vill du bidra?
Med en gåva till vår akutinsamling bidrar du till IM-stödda insatser i Gaza. Din gåva räddar liv!

Relaterat