Foto: PMRS

De går till fots för att rädda liv

Att allt drivmedel i Gaza nästan är slut stoppar inte medarbetarna och volontärerna som arbetar för Palestinian Medical Relief Society. Till fots tar de sig genom brinnande krig för att erbjuda livsviktig vård.

Vår samarbetspartner i Gaza, Palestinian Medical Relief Society (PMRS) fortsätter enträget sitt jobb för att nå ut med akut- och sjukvård till de allra mest utsatta i krigszonen. PMRS är den största medicinska organisationen i Palestina och har för närvarande över 400 medarbetare och 12 000 volontärer som arbetar dag och natt för att rädda liv och ge livsviktig hälsovård.

Eftersom bristen på drivmedel är omfattande går medarbetarna till fots tiotals kilometer dagligen för att nå nödställda.

Alla barnsjukhus i Gaza har stängts. Enligt uppgifter från PMRS finns det i dagsläget 3 300 barn som är sjuka i cancer eller blodsjukdomar och som inte får tillgång till den vård de behöver. Tusentals barn med diabetes riskerar att dö på grund av brist på mat och insulin. 5 500 barn som fötts sedan kriget bröt ut i oktober får inte vaccinationer eller annan nödvändig vård, samtidigt som de riskerar att bli allvarligt sjuka på grund av vattenbrist och ohygieniska omständigheter.

På bilderna nedan syns PMRS team för kvinnohälsa som går runt och söker upp gravida och nyförlösta kvinnor för att kontrollera dem och förser dem med exempelvis hygienkit, blöjor och sjukvårdsmaterial.

När den humanitära krisen på Gaza växer dag för dag behöver PMRS ditt stöd. Din gåva till vår akutinsamling går till PMRS och stöttar dem i deras livsviktiga arbete. Varmt tack för ditt stöd.

 

Alla foton: PMRS

Relaterat