Foto: PMRS

Ett rop på hjälp inifrån Gaza

”DET FINNS INGEN SÄKER PLATS I GAZA!” De stora, fetade bokstäverna i brevet från vår partner i Gaza, Palestinian Medical Relief Society understryker desperationen och fasan i den humanitära katastrof som nu pågår.

IM samarbetar med Palestinian Medical Relief Society (PMRS), en organisation som arbetar med akutsjukvård och primärvård i Gaza och Västbanken. Här har vi valt att publicera delar av det brev (i översättning och bearbetning) som vi fick från dem den 4:e november. Vill du läsa hela uttalandet hittar du det här.

….

”All infrastruktur för sjukvård i Gaza har helt kollapsat efter en månad av bombningar och direkta attacker mot sjukhus, ambulanser, kliniker, rehabiliteringscenter och vårdpersonal. Det råder brist på bränsle, elektricitet, mat, rent vatten och medicinska förnödenheter. Israel fortsätter att bomba i närheten av sjukhus, orsaka skada och terrorisera de som arbetar där och de tiotusentals som söker skydd. Israel fortsätter även att bomba skolor och andra skyddsrum.

DET FINNS INGEN SÄKER PLATS I GAZA.

[…]

När vi går in på den 28:e dagen vill vi uppmärksamma det faktum att siffrorna vi ser bara är en bråkdel av de verkliga mänskliga förlusterna:

Ja, mer än 4 500 spädbarn och barn har dödats, men hur är det med de som fortfarande sitter fast under spillrorna eller de som inte har gått att identifiera?

Ja, över 10 000 människor har dödats, men hur är det med de som ligger under spillrorna, de som snabbt begravts i massgravar och de som nu är sprängda i tusentals bitar, som ännu inte har satts ihop igen?

Ja, det finns över 23 000 skadade, mest kvinnor och barn, men hur är det med skadorna som vi inte kan se med våra ögon? Den psykiska och känslomässiga skadan som de kommer att bära för evigt – OM de får leva.

Hur är det med de hundratals barn som nu lämnats föräldralösa eller de som är oidentifierade eftersom de inte har någon familj kvar?

[…]

Våra team blöder, vårt folk dör och sjukvården är borta.”

….

Det är starka ord som inte lämnar någon oberörd.
Vi har valt att publicera detta för att låta deras röster höras.
Vi tar ingen sida i konflikten och vi fördömer allt våld mot civila.
Om du vill bidra så pågår just nu en akutinsamling till förmån för Palestinian Medical Relief Society.
Behoven är enorma och din gåva räddar liv.