Nyheter

Hur kan man reagera antirasistiskt – tre situationer

I mer offentliga sammanhang kanske vi är rädda för att situationen ska bli hotfull eller farlig och avstår därför från att ingripa. Problemet är att passiva åskådare som inte reagerar när något rasistiskt sker indirekt accepterar…

14 nov, 2019

Samling för att stärka den antirasistiska rörelsen

Det var ett 60-tal människor som möttes en fredag i Stockholm för att prata om hur man tar det antirasistiska arbetet vidare. Av de engagerade diskussionerna märktes att det fanns ett uppdämt behov att tala om…

30 okt, 2019

Lovette Jallow: Rasism är som ett laddat vapen

Lovette Jallow har alltid tagit strid för både sig själv och andra. – Det har genomsyrat hela mitt liv. Att stå upp för utsatta. Det började redan i skolan, där jag stod upp för kamrater som…

19 maj, 2019