Är du antirasist? Tre frågor du bör ställa dig själv.

14 okt, 2019 | Okategoriserat
Att erkänna sina egna fördomar är obekvämt, men väldigt viktigt. Vi måste helt enkelt börja med oss själva genom att inse att vi också agerar rasistiskt ibland och genom att ifrågasätta våra fördomar.

När vi ser problemen hos oss själva kan vi också se dem i samhället och stå upp mot rasism. Fundera över de här tre frågorna och hur du tänker och agerar i din vardag.

1. Vilka frågor ställer du till personer du träffar?

Många upplever att den första frågan de får i mötet med nya människor är ”var kommer du ifrån?”. Det skapar en känsla av att ständigt ifrågasättas och att inte inkluderas i idén om vem som är svensk. Nyfikenhet är mänskligt, men tänk på att en person är så mycket mer än ”var hen kommer ifrån”. Prata om andra saker!

2. Vem pratar du svenska med?

Att starta en konversation med någon på engelska utifrån antagandet att den inte pratar svenska upplevs som exkluderande. Börja istället prata svenska med människor i Sverige och byt till ett annat språk om personen inte pratar svenska.

3. Har du någon gång sagt att du är ”färgblind”?

Ibland säger människor att de är ”färgblinda” för att uttrycka att hudfärg inte spelar någon roll. Men om vi inte ser hudfärg är vi också blinda för vad synen på hudfärg har för konsekvenser för människor med en annan hudfärg än vit. Vi måste förstå problemet med rasism för att kunna bekämpa det. Istället för att vara färgblind – se människor i alla våra färger och olikheter utan att värdera något som bättre eller sämre.

Lär dig mer om rasism och antirasism

Med mer kunskap blir det lättare att identifiera rasistiska beteenden hos både sig själv och i samhället. Det är lättare att agera mot rasism om vi känner oss trygga i argumenten.

  • IMs film Färgblind belyser vardagsrasismen, i form av kommentarer och antaganden, som ibland kan vara otydlig och svår att sätta fingret på.
  • På vår FAQ har vi samlat förklaringar och svar på de vanligaste frågorna om rasism och antirasism.
  • Ibram X Kendi utmanar oss och sig själv att ifrågasätta fördomar och agera antirasistiskt genom boken How to be an Antiracist.

Redaktionens kommentar:
Vid årsmötet 2014 beslutade IM att ta avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser. Under 2019 driver IM projektet Antirasism – en mänsklig rättighet, för att skapa engagemang, höja kunskap och skapa en plattform för samtal om antirasism i Sverige. Arbetet bidrar till det globala målet 10 – minskad ojämlikhet.